Kancelaria - Komornik Rzeszów
Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy Kamil Hodor

Obszar właściwości Sądu Rejonowego
w Rzeszowie

Właściwość miejscowa Komornika Sądowego w Rzeszowie obejmuje gminy:

Miasto Rzeszów

Białka, Błażowa Dolna, Błażowa Dolna-Mokłuczka, Błażowa Górna, Futoma, Kąkolówka, Kąkolówka-Ujazdy, Lecka, Nowy Borek, Piątkowa

Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień

Błędowa Tyczyńska, Borówki, Chmielnik, Wola Rafałowska, Zabratówka

Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, Laskówka, Łubno, Pawłokoma, Ulanica, Wyręby

Budy Głogowskie, Hucisko, Lipie, Pogwizdów Stary, Przewrotne, Rudna Mała, Wysoka Głogowska

Brzezówka, Dylągówka, Grzegorzówka, Hyżne, Nieborów, Szklary, Wólka Hyżneńska

Kamień (sołectwa: Kamień-Górka, Kamień-Podlesie, Kamień-Prusina), Krzywa Wieś, Nowy Kamień, Łowisko

Krasne, Malawa, Palikówka i Strażów

Lubenia, Siedliska, Sołonka, Straszydle

Górno, Kąty Trzebuskie, Markowizna, Nienadówka, Trzeboś, Trzeboś-Podlas, Trzebuska, Turza, Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska

Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Dąbrowa, Mrowla, Rudna Wielka, Świlcza, Trzciana, Woliczka

Borek Stary, Hermanowa, Kielnarowa